Bộ máy lãnh đạo Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

 

ÔNG TRẦN ĐỨC THUẬN

TRƯỞNG BAN

SĐT: 0945 533 456

ÔNG BÙI HẢI HÀ

PHÓ TRƯỞNG BAN

SĐT: 0913 072 565

 

 

ÔNG TRƯƠNG TRỌNG TUỆ

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ - TỔNG HỢP

SĐT: 0913 039 461

BÀ VŨ LAN HƯƠNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ - TỔNG HỢP

SĐT: 0983 457 224

ÔNG NGUYỄN HỒNG THANH

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PT HẠ TẦNG VÀ DỊCH VỤ KHU CN

SĐT: 0912 157 829

ÔNG KIỀU MINH KHẢI

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PT HẠ TẦNG VÀ DỊCH VỤ KHU CN

SĐT: 0379 992 999