Danh sách Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI
  Lãnh đạo Ban Quản lý  
1 Đ/c Trần Đức Thuận (Trưởng ban) 0945.533.456
2 Đ/c Bùi Hải Hà (Phó Trưởng ban) 0913.072.565
  Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp  
3 Đ/c Trương Trọng Tuệ (Trưởng phòng) 0913.039.461
4 Đ/c Vũ Lan Hương (Phó Trưởng phòng) 0983.457.224
5 Đ/c Hoàng Thái Sơn (Chuyên viên) 0982.633.234
6 Đ/c Ninh Quốc Trọng (Chuyên viên) 0919.039.893
7 Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh (Chuyên viên) 0989.500.227
8 Đ/c Hoàng Thị Tuyên (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) 0972.058.989
9 Đ/c Phạm Quốc Hưng (Lái xe) 0978.318.818
10 Đ/c Nguyễn Thu Hà (Tạp vụ) 0369.955.646
  Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp Tuyên Quang  
11 Đ/c Nguyễn Hồng Thanh (Giám đốc) 0912.157.829
12 Đ/c Kiều Minh Khải (Phó Giám đốc) 037.999.2999
13 Đ/c Nguyễn Tiến Dũng (Viên chức) 0986.689.986
14 Đ/c Ma Công Đàm (Viên chức) 0986.987.299
15 Đ/c Phạm Thị Nhài (Kế toán Công ty - Kiêm kế toán BQL) 0976.966.804
16 Đ/c Nguyễn Thanh Hòa (Viên chức - Văn thư BQL) 039.8153.599