Tổng quan Khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ TỈNH TUYÊN QUANG

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc có toạ độ địa lý 21030’ - 22040’ và 104053’ - 105040’ kinh độ Đông, cách thủ đô Hà Nội 165 km. Diện tích toàn tỉnh là 5.867km2, chiếm 1,78% diện tích cả nước.Các tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh là Quốc lộ 2 đi qua địa bàn tỉnh dài 90 km từ Phú Thọ lên tỉnh Hà Giang, Quốc lộ 2 từ Nội Bài đi qua Vĩnh Phúc lên tỉnh Tuyên Quang, Quốc lộ 37 từ Thái Nguyên đi qua huyện Sơn Dương, Yên Sơn đi Yên Bái. Hệ thống sông ngòi của tỉnh bao gồm 500 sông suối lớn nhỏ chảy qua các sông chính như: Sông Lô, Sông Gâm, Sông Phó Ðáy…

Tính đến nay tỉnh đã có 2 khu công nghiệp và các cụm khu công nghiệp vừa và nhỏ với tổng diện tích hơn 1.200ha. Trong đó có 02 khu công nghiệp chính là khu công nghiệp Sơn Nam và khu công nghiệp Long Bình An.

II. CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI KHI ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1. Ưu đãi tiền thuê đất, thuê mặt nước

- Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm.

- Miễn tiền thuê đất 11 năm đối với dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư từ khi dự án đi vào hoạt động.

- Miễn tiền thuê đất 07 năm đối với dự án đầu tư còn lại.

2. Thuế nhập khẩu

- Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (Kể cả trường hợp mở rộng quy mô dự án)

- Miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện, phụ tùng thay thế, các bộ phận rời trong dây chuyền, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất.

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Mức thuế:

+ Thuế ưu đãi 10% áp dụng trong thời gian 15 năm đối với dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư.

+ Thuế ưu đãi 17% áp dụng trong thời gian 10 năm đối với dự án đầu tư còn lại.

- Miễn thuế:

+ Miễn thuế 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư.

+ Miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư còn lại.

4. Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động địa phương:

- Hỗ trợ 50% khóa học đào tạo trong nước, tối đa 2triệu/người/khóa học.

- Điều kiện được hỗ trợ kinh phí:

+ Nhà đầu tư sử dụng lao động tại địa phương

+ Nhà đầu tư tổ chức đào tạo lao động địa phương có tay nghề thành thạo để bố trí làm việc trong dây chuyền sản xuất của dự án.

5. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng:

- Tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gồm đường giao thông, hệ thống thoát nước đến hàng rào khu công nghiệp.

- Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước thải chung trong hàng rào khu công nghiệp.