Lĩnh vực: Lao động
1Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
2Tiếp nhận và sử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày
3Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
4Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
5Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
6Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại doanh nghiệp
7Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
8Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động
9Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm
10Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp
11Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
12Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
13Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh