Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Những tháng đầu năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh đang duy trì ở mức ổn định. Để thu hút các nhà đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh không ngừng đẩy mạnh thực hiện công tác quy hoạch, tăng cường quản lý việc xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.


Công nhân luyện Ferro Mangan tại Nhà máy Hợp kim sắt Mimeco Tuyên Quang
(Khu công nghiệp Long Bình An).

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, toàn tỉnh đang có 18 dự án công nghiệp đã và đang được đầu tư tại các KCN; trong đó 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký hơn 128,6 triệu USD; 15 dự án vốn đầu tư trong nước, số vốn đăng ký hơn 6.881,5 tỷ đồng. Hiện 11 dự án đang đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 6.780 lao động.  6 tháng đầu năm, tổng doanh thu từ sản xuất, kinh doanh của các dự án đạt hơn 2.001 tỷ đồng. 

Nhằm không ngừng thu hút đầu tư vào các KCN, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát, kiểm tra hướng dẫn các thủ tục pháp lý và đôn đốc các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đã đăng ký đầu tư và đang đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh, như: Dự án Nhà máy may xuất khẩu MSA - YB và Seshin VN2; Nhà máy phôi thép giai đoạn 2; Nhà máy sản xuất viên gỗ nén; dự án đầu tư xây dựng văn phòng điều hành kho, bãi trữ cát sỏi và cảng bốc xếp vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Tam Sơn. Ban Quản lý cũng điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án, điều chỉnh địa điểm thực hiện của các dự án nhà máy luyện kẽm Tuyên Quang và dự án xây dựng nhà máy phôi thép giai đoạn 2.

Đối với công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã kiểm tra công tác xây dựng thực hiện quy hoạch đối với các dự án đã được chấp thuận đầu tư, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền thực hiện công tác quản lý quy hoạch và công tác đền bù giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các dự án trong khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu thuê đất của các nhà đầu tư. Đồng thời cấp chứng chỉ quy hoạch cho Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Bình, cấp phép xây dựng cho 2 dự án đầu tư xây dựng văn phòng điều hành, kho, bãi trữ cát, sỏi, cảng bốc xếp vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Tam Sơn và công trình nhà ở chuyên gia của Công ty TNHH một thành viên Khoáng nghiệp Hằng Hưng; giao mốc ngoài thực địa cho Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang để thực hiện dự án Nhà máy chế biến gỗ Long Bình An.

Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp đã hoàn thành quyết toán các hạng mục công trình đường giao thông nội bộ và thoát nước mưa tuyến RD01, RD04 KCN Long Bình An; triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy chế biến gỗ Long Bình An của Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang; lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Sơn Nam, tỉnh Tuyên Quang. Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công công trình Hệ thống thu gom và xử lý nước thải KCN Long Bình An để vấn đề xử lý nước thải từ các nhà máy ra môi trường được đảm bảo theo quy định.


Công nhân làm việc tại Nhà máy May xuất khẩu SeShin VN2, Khu công nghiệp Long Bình An.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh sản xuất công nghiệp trên địa bàn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn và thẩm định các dự án đăng ký đầu tư vào KCN. Đặc biệt quan tâm ưu tiên thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, các tập đoàn kinh tế lớn có tiềm lực tài chính. Ban cũng tăng cường cung cấp thông tin, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhằm từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Bắt đầu từ tháng 7-2016, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, các bước thực hiện thủ tục hành chính được cải cách rút ngắn thời gian từ 3 đến 10 ngày tùy từng nội dung. Cụ thể, đối với nội dung khởi sự doanh nghiệp, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện trong vòng 5 ngày, giảm 10 ngày so với trước đây; điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, còn đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh giảm từ 26 ngày còn 15 ngày. Việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường giảm từ 30 ngày xuống còn 20 ngày. Thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng lao động của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày, cấp giấy phép lao động từ 10 ngày xuống còn 5 ngày.

Tin cùng chuyên mục