Nâng cao chỉ số PCI: Thúc đẩy thu hút đầu tư

Từ một tỉnh đứng vị trí thấp trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), sau 5 năm, đến hết năm 2018, Tuyên Quang đã tăng 29 bậc, đứng thứ 34 trên bảng xếp hạng. Điều này đã phản ánh một cách toàn diện những đổi thay trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Tỉnh đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định có liên quan đến tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm sự thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp.