Nâng cao hiệu quả thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 02 khu công nghiệp nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm: Khu công nghiệp Long Bình An và Khu công nghiệp Sơn Nam. Các khu công nghiệp được thành lập phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và bổ sung quy hoạch đến năm 2025.

 Khu công nghiệp Long Bình An

 

Bằng các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, đến nay hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Bình An đã được đầu tư xây dựng và cơ bản hoàn thành các hạng mục như: Hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mặt, hệ thống điện sản xuất và sinh hoạt, hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải tập trung công suất 2000 m3/ngày đêm đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Khu công nghiệp Sơn Nam

Các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:

Thứ nhất, Coi trọng công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp đã được thành lập, tập trung đầu tư xây dựng khu công nghiệp ở những địa bàn có đủ điều kiện và lợi thế phát triển; tập trung phát triển theo hướng các khu công nghiệp chuyên sâu; mô hình khu công nghiệp mới như khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái theo NĐ82/2018/NĐ-CP. Từ đó, nâng cao chất lượng xây dựng kết cấu đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, các tiện ích công cộng phục vụ cho khu công nghiệp. Quan tâm kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư xây dựng các khu nhà ở công nhân, xây dựng các thiết chế nhà văn hóa, trường học, trạm y tế…để người lao động an tâm làm việc ổn định, lâu dài. Chủ động nghiên cứu, xây dựng và áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến khích riêng để hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp, thu hút các Doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng kinh doanh phát triển kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá mời gọi, thu hút các nhà đầu tư bằng việc cụ thể hóa các chính sách ưu đãi tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trạm xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Long Bình An có công suất thiết kế 2.000 m3/ngày đêm chuẩn bị đi vào hoạt động

Thứ hai, Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, đa dạng hóa hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành để đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ. Tạo nền tảng cho phát triển các ngành công nghiệp chủ lực một cách bền vững; chọn lọc thu hút các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư, đặc biệt tại các thị trường nhiều tiềm năng… Bố trí, sắp xếp nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh, dịch vụ hỗ trợ nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập phát triển; kêu gọi, thu hút nhà đầu tư có năng lực về đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp đến đầu tư tại tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ nhà đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công nghiệp; có chính sách khuyến khích nhà đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Thứ ba, Quan tâm hỗ trợ các nhà đầu tư sau cấp phép, trong đó chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp bằng các dịch vụ tư vấn về pháp lý. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành liên quan, trong công tác giám sát, kiểm tra về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường…tại các khu công nghiệp.

Thứ tư, Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, với vị trí, vai trò của mình Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang khẳng định sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ cùng các nhà đầu tư, tập trung sức lực và trí tuệ, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, là địa chỉ tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Xây dựng các khu công nghiệp của tỉnh là động lực để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương như Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

 

 

Nguyễn Hồng Thanh

Tin cùng chuyên mục